Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a – 22.2.2018.

Bez naslova

Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a, održana je 22. veljače 2018.g., četvrtak, s početkom u 18:00 sati u prostorijama sindikata.

Od 25 sindikalnih povjerenika sjednici su nazočila 23 povjerenika, dok su svoj izostanak opravdala 2 sindikalna povjerenika.

Sjednicu je vodio predsjednik sindikata učitelja HNŽ-a Slavko Lauš, a zapisnik Anita Ristić.

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika
  2. Analiza Kolektivnog ugovora
  3. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Od ukupnog broja članova Malog vijeća, njih 25, sastanku su nazočila 23 člana, dok su svoj izostanak opravdala 2 člana. Utvrđen je kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka. Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno je usvojen s jednom primjedbom Milana Topića.

 

Ad. 2.

Kazano je kako je na prošloj sjednici dogovoreno da se uputi dopis premijeru Hercegu u kojem se poziva da nazoči sastanku Malog vijeća, ali zbog svojih obveza premijer je kazao da je spreman primiti delegaciju sindikata kad god se isti poželi. Na sastanku s premijerom uz predsjednika Lauša, bili su i sindikalni povjerenici Milan Topić, Marija Petrić i Marina Galić gdje je iznesena sva problematika u osnovnom školstvu (problematika plaćanja prijevoza, isplate tužbi te povećavanja plaća).

Novo što će se unijeti u naš Kolektivni ugovor jeste da će se djelatnicima koji imaju dijete s posebnim potrebama umanjiti norma za 1/3, te druga stavka da će se norma isto umanjiti za 1/3 svima koji imaju četvero malodobne djece.

Koeficijente platnih razreda utvrđuje Vlada HNŽ-a sporazumno s nadležnim sindikatom uz uvjet da postojeći odnos koeficijenata zaposlenika u osnovnom obrazovanju i županijskim organima uprave ne može biti nepovoljniji za zaposlenike u školama.

Prijedlog sindikata je da naknada za prijevoz bude 0,30 po kilometru.

Ovakav Kolektivni ugovor uz sve navedene korekcije će biti predan na Vladu i nakon toga će se krenuti u pregovore oko financija.

Istaknuto je da će se napraviti program i sporazum o zbrinjavanju tehnološkog viška i nadopune norme, te da će se napraviti novi kriteriji. Sporazum će se naslanjati na Kolektivni ugovor, a rok se neće obvezivati do kada traje ugovor koji će se potpisati na godinu dana.

Ad.3.

Ministar prosvjete je kazao da će se zakonski i podzakonski akti ubrzo donijeti, te da će se nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju staviti u javnu raspravu.

Sastanak je zaključen u 20:00.

 

Zapisničar

Anita Ristić, dipl.iur.

 

 

Komentari su zatvoreni.