Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Ukinut monopol notara u FBiH / Odluka Ustavnog suda stupila na snagu

notar-bih

Ubuduće će različite ugovore, statute tvrtki i druge vrste dokumenata moći sačinjavati i odvjetnici, ali i sami građani, ako su osposobljeni za te poslove.

U Službenim novinama FBiH objavljena je odluka Ustavnog suda FBiH u vezi sa Zakonom o notarima, čime je prestao monopol notara u ovom entitetu. Odlukom Suda ukinuta je odredba da notarski ispit mogu polagati samo osobe koje su bili notarski pomoćnici. To znači da završni ispit za stjecanje zvanja notara mogu polagati sve osobe koje imaju položen pravosudni ispit i pet godina rada u struci.

Ovjera dokumenata

Također, ubuduće će dokumente, kao što su različite vrste ugovora, poslovne isprave, poput statuta i slično, moći sačinjavati i odvjetnici ili pravnici koji obavljaju bilo koju drugu funkciju. Prema dosadašnjim odredbama Zakona, samo su notari imali ovlast da sačinjavaju ovakve dokumente. Čak će isprave moći sačinjavati i sami građani, ako su osposobljeni za ovu vrstu posla. U svim tim slučajevima notari će samo vršiti ovjeru. Notari konačno imaju ”tržišnu utakmicu” od koje će koristi imati i građani, koji će potrebne isprave plaćati po nižoj cijeni od dosadašnje.

Komentari su zatvoreni.