Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


U IZRADI ”NOVI” KOLEKTIVNI UGOVOR

vijesti

Kolektivni ugovor je pismeni sporazum između radnika, koje predstavlja sindikat, i jednog ili više poslodavaca, kojim se reguliraju različita pitanja iz područja radnih odnosa i koji ima pravnu snagu, odnosno predstavlja izvor prava.

U tijeku je izrada novog Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje u našoj županiji. Radna skupina u kojoj se nalaze i predstavnici Sindikata učitelja HNŽ-a izradila je Radnu verziju Kolektivnog ugovora. Ovako izrađen Kolektivni ugovor  šalje se po podružnicama gdje se imaju održati sastanci na kojima se mogu predlagati sugestije.  Nakon toga Kolektivni ugovor će se dalje usuglašavati  dok se ne dobije konačni oblik tj. Prijedlog Kolektivnog ugovora koji će se nadam se ubrzo potpisati.

Sindikat učitelje je ozbiljno pristupio ovome poslu uviđajući kako je Kolektivni ugovor temelj prava za koje se sindikat uporno bori. S tim u svezi održani su niz sastanaka u Malom vijeću našega sindikata kao i s kolegama bošnjacima na kojima smo jednoglasno zauzeli stav ”Kako se neće potpisat ništa lošije od prethodnog kolektivnog ugovora i tražiti će se izjednačavanje plaća sa srednjim školama”.

Komentari su zatvoreni.