Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


TIMSS 2019

82942260

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje realizirala je 23. travnja probno istraživanje TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study) u kojemu je sudjelovalo oko 1200 učenika petih razreda osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.

U TIMSS istraživanju sudjeluje više od 60 država, a Bosna i Hercegovina je do sada sudjelovala samo jednom, i to u istraživanju TIMSS 2007. Svrha TIMSS istraživanja učenička su postignuća iz navedenih predmeta, kao i prikupljanje širokog spektra kontekstualnih podataka o nastavnoj praksi, školskim i obiteljskim uvjetima, zanimanjima i stavovima učenika i drugo.

Kako je navedeno, TIMSS istraživanje daje podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi trendove u vezi s postignućima učenika, što predstavlja važan podatak pri razmatranju ostvaruju li obrazovni sustavi napredak u ispitivanim oblastima i u kojoj mjeri.

Učenici iz 31 osnovne škole odgovarali su na pitanja iz matematike i prirodnih znanosti, a popunjeni su i upitnici za učenike, školu, nastavnike, kao i upitnici o ranom učenju. Istraživanje je provedeno u suradnji s nadležnim obrazovnim vlastima, a cijelim procesom, na međunarodnoj razini, upravlja Međunarodno udruženje za evaluaciji obrazovnih postignuća (IEA)..

TIMSS istraživanje realizira se u svijetu od 1995. godine i ono ispituje postignuća učenika na kraju četvrtog, odnosno petog razreda, te na kraju osmog razreda osnovne škole. Zemlje sudionice imaju mogućnost provesti istraživanje u oba razreda ili u jednom od njih. U Bosni i Hercegovini su u probnom istraživanju sudjelovali učenici petog razreda devetogodišnjeg obrazovanja, a nakon analize uzrasta utvrdit će se zadovoljavaju li učenici ovoga razreda uzrast od 9,5 do 10, 5 godina, kako bi se konačno utvrdio uzorak učenika za glavno istraživanje 2019. godine, navodi se u priopćenju iz Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH.

 

Komentari su zatvoreni.