Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Što se sve planira uraditi u svezi donošenja zakonske regulative obrazovanja u HNŽ-u?!

dz

Plan rada Skupštine i Vlade HNŽ-a za 2016. Izvadak iz Narodnih novina Hercegovačko – neretvanske županije:

 • Nacrt Zakona o srednjem stručnom obrazovanju: ¾ 2016.
 • Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih: ¼ 2016.
 • Nacrt Zakona o izdavačkoj djelatnosti: ¾ 2016.
 • Nacrt Zakona o udžbenicima: 4/4 2016.
 • Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju 4/4 2016.
 • Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ¾ 2016.
 • Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju: 2/4 2016.
 • Pedagoški standardi i normativ u osnovnim i srednjim školama: 2/4 2016.
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizacije poslova Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a: 2/4 2016.

 

Provedbeni akti koje donosi Ministar:

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama
 • Pravilnik o upisu učenika u prvi razred osnovne škole
 • Pravilnik o izletima i ekskurzijama
 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika
 • Pravilnik o načinu vođenja matičnih knjiga – dokumentacije i evidencije visokoškolskih ustanova
 • Pravilnik o sadržaju diplome i dodatka diplome
 • Pravilnik o akademskim titulama i stečenim stručnim i naučnim zvanjima

 

Pratit ćemo i ocijeniti Vašu ZADAĆU!

Komentari su zatvoreni.