Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a – 15.3.2018.

Bez naslova

Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a, održana je 15. ožujak 2018.g., četvrtak, s početkom u 18:00 sati u prostorijama sindikata.

Od 25 sindikalnih povjerenika sjednici su nazočila 24 povjerenika, dok je svoj izostanak opravdao 1 sindikalni povjerenik.

Sjednicu je vodio predsjednik sindikata učitelja HNŽ-a Slavko Lauš, a zapisnik Anita Ristić.

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika
  2. Izvješće Federalne financijske policije za razdoblje 2016. i 2017. godinu
  3. Izvješće s pregovora o Kolektivnom ugovoru
  4. Razno

 

Ad.1.

Od ukupnog broja članova Malog vijeća, njih 25, sastanku su nazočila 24 člana, dok je svoj izostanak opravdao 1 član. Utvrđen je kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

 

Ad. 2.

Izvješće o posjetu Financijske policije podnijela je Vesna Antonijević. Federalna financijska policija uradila je provjeru za 2016. i 2017. godinu i kazano je da će sve biti transparentno kad sve bude završeno.

 

Ad.3.

Podnesena su izvješća s održanih sastanaka. Prvi održan sastanka bio je s ministrom prosvjete i njegovim savjetnicima, te drugi koji je održan s premijerom Hercegom, njegovim savjetnicima i ministrom prosvjete. Kazano je da je na stari Kolektivni ugovor dodano 18 novih članaka. Na pregovorima s premijerom i ministrom dana su tri prijedloga. Prvi prijedlog je da svi uposlenici osnovnih škola dobiju povišicu 10% gdje je izričito kazano to nije povišica već izjednačavanje da se dugogodišnja nepravda ispravi. Drugi prijedlog je podjela VSS i VŠS te koliko je godina radnog staža potrebno da se viša, tj. koeficijent, izjednači s visokom. Treći prijedlog je da svi uposlenici dobiju 10% , te da odustanemo od povišica koje su već usuglašene. Prijedlog premijera Vlade je da u jedan članak Kolektivnog ugovora uđe stavka u kojoj će pisati da će se u tri godine kontinuirano povećavati plaće. Još je istaknuto ukoliko dođe do podjele između VSS i VŠS te se izjednači koeficijent sa srednjim školama, da se usvoji prijedlog da onaj tko ima 20 godina radnog staža priznat će im se koeficijent VSS. Sve će se napraviti da ne bude veća razlika između visoke i ne više od 50 KM. Sindikalna povjerenica iz osnovne škole Marina Držića Buna, Marija Petrić, kazala je da traži razliku koeficijenata za VSS i VŠS kao u srednjoj školi, te oni koji imaju 20 godina radnog staža ne moraju se doškolovati, a ispod 20 godina radno staža moraju završiti fakultet.

 

Ad.4.

Pročitano je pismo iz Osnovne škole Stolac u kojem su zatražili dokumentaciju podružnice. Kazano je da je potrebno da se svi oni koji su tražili dokumentaciju iz Osnovne škole Stolac javno potpišu, te da će im sve biti dostavljeno transparentno nakon provjere financijske policije.

Sastanak je zaključen u 21:10.

 

Zapisničar: Anita Ristić, dipl.iur.

Komentari su zatvoreni.