Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a – 14. prosinac. 2017.

Bez naslova

Zapisnik sa sastanka Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a

 

Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a, održana je 14. prosinca 2017.g., srijeda, s početkom u 18:00 sati u prostorijama sindikata.

Od 25 sindikalnih povjerenika sjednici su nazočila 22 povjerenika, dok su svoj izostanak opravdala 3 sindikalna povjerenika.

Sjednicu je vodio predsjednik sindikata učitelja HNŽ-a Slavko Lauš, a zapisnik Anita Ristić.

 

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika
  2. Izvješće o napretku pregovora o Kolektivnom ugovoru
  3. Tužbe
  4. Tekuća problematika

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.

Od ukupnog broja članova Malog vijeća, njih 25, sastanku su nazočila 22 člana, dok su svoj izostanak opravdala 3 člana. Utvrđen je kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

 

Ad. 2.

Završeni su pregovori s povjerenstvom iz Ministarstva oko Kolektivnog ugovora koji će bit ovih dana dostavljen u Vladu. Dogovoreno je da svi članci što ne budu usklađeni a prijedlog su sindikata, zatražit će se od premijera da dođe na sastanak s povjerenicima da se razgovara o tim spornim člancima.

 

Ad. 3.

Razgovaralo se o starim tužbama gdje je rečeno da je do Nove godine za isplatu osigurano 500.000 KM, te da će se u proračunu za 2018.godinu izdvojiti šest milijuna konvertibilnih maraka za predmetne tužbe.

Ukoliko se tužbe za razliku osnovice, za trogodišnje razdoblje, od 1.1.2015 – 31.12.2017.godine dobiju, bit će isplaćeno 1.500,00 KM. Ukoliko izgubimo, onda bismo mi platili cca 100 KM.

U slučaju gubitka tužbe i u cilju smanjenja troškove iste, u jednoj tužbi navest će se 30 osoba.

 

Ad.4.

Izneseno je nezadovoljstvo u školama zbog nepotpisivanja Kolektivnog ugovora te usklađivanja pravilnika sukladno Zakonu o radu. Postavljeno je pitanje kad bi trebao stupiti na snagu Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a.

Dogovoreno je da će su u Kriterijima za prijem djelatnika tražitijedinstvena dokumentacija pri raspisivanju natječaja, te da će se do kolovoza 2018. g. donijeti drugi Kriteriji.

 

Sastanak je zaključen u 19:45.

Zapisničar: Anita Ristić

Komentari su zatvoreni.