Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a – 12.4.2018.

Bez naslova

Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a, održana je 12. travnja 2018.g., četvrtak, s početkom u 18:00 sati u prostorijama sindikata.
Od 25 sindikalnih povjerenika sjednici su nazočila 24 povjerenika, dok je svoj izostanak opravdao 1 sindikalni povjerenik.
Sjednicu je vodio predsjednik sindikata učitelja HNŽ-a Slavko Lauš, a zapisnik Anita Ristić.

 

Dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika

2. Aktualna problematika

3. Tekuća pitanja
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad.1.  Od ukupnog broja članova Malog vijeća, njih 25, sastanku su nazočila 24 člana, dok je svoj izostanak opravdao 1 član. Utvrđen je kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

 
Ad. 2. Sastanku je nazočio savjetnik ministra prosvjete Elvir Heljić koji je podnio izvješće posjete ministra školi u Čitluku. Savjetnik je došao pojasniti sporazum vezan za nove tužbe o osnovicama koji je spomenut u školi u Čitluku. Savjetnik Heljić kazao je da ni on ni ministar nisu vidjeli taj sporazum ali su vidjeli presude koje su se odnosili na državne službenike a i na neke prosvjetne djelatnike.
Sporazum koji je potpisan između Vlade i sindikata prije osam godina se samo spominje a taj isti, iako je potpisan na godinu dana, već je van snage. Zatraženo je ako taj sporazum postoji da se isti dostavi sindikatu.
Predsjednik sindikata Lauš izvijestio je o pregovorima s ministarstvom i Vladom oko koeficijenata i potpisivanja Kolektivnog ugovora. Predsjednik je zatražio da se unese u zapisnik da će podržati svaku odluku koju donese Malo vijeće.
Predložene su sljedeće opcije:
1. 10% na koeficijente za sve djelatnike
2. VSS – 10% a za VŠS- 5%
3. VSS – 15% a za sve druge 10%
Prijedlozi su stavljeni na glasovanje. Za prvi prijedlog glasovalo je 14 povjerenika, za drugi nijedan i za treći prijedlog glasovalo je 8 povjerenika (Osnovna škola Antuna Branka Šimića, Osnovna škola Marina Držića Buna, Osnovna škola Bartula Kašića, Osnovna škola S.S.Kranjčevića, Osnovna škola Ilići, Osnovna škola Ivana Gundulića, Osnovna škola Bijakovići, Osnovna škola Crnići).
Pregovarački tim koji će sudjelovati u pregovorima, uz predsjednika Lauša, čine Marija Petrić i Zora Martić.
Donesen je zaključak da se pošalje dopis Vladi HNŽ-a i Ministarstvu prosvjete u kojem se traži da se do 30. travnja usuglase i donesu koeficijenti za obračun plaće kako bi se potpisao Kolektivni ugovor. Ukoliko se navedeno ne ispuni 1. svibnja sindikat će se pripremati za sindikalne aktivnosti i već od 7. svibnja organizirat jednosatni štrajk.

 

Ad.3.  Pročitano je pismo Osnovne škole iz Neuma u kojem se traži da se pojasni Pravilnik o stručnom nadzoru te indikatori ocjenjivanja. Malo vijeće je iznijelo stav da oni nisu nadležni pojašnjavati već samo dati mišljenja kad se svi akti budu usvajali.
Sastanak je zaključen u 21:10.
Zapisničar
Anita Ristić, dipl.iur.

Komentari su zatvoreni.