Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a – 1.2.2018.godine

Bez naslova

Sjednica Malog vijeća sindikata učitelja HNŽ-a, održana je 1. veljače 2018.g., četvrtak, s početkom u 18:00 sati u prostorijama sindikata.

Od 25 sindikalnih povjerenika sjednici su nazočila 23 povjerenika, dok su svoj izostanak opravdala 2 sindikalna povjerenika.

Sjednicu je vodio predsjednik sindikata učitelja HNŽ-a Slavko Lauš, a zapisnik Anita Ristić.

 

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje kvoruma i usvajanje zapisnika
  2. Aktualna problematika
  3. Kolektivni ugovor
  4. Razno

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad.1.

Od ukupnog broja članova Malog vijeća, njih 25, sastanku su nazočila 23 člana, dok su svoj izostanak opravdala 2 člana. Utvrđen je kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka.

 

Ad. 2.

Predloženo je da se uputi dopis premijeru Hercegu u kojem se poziva da nazoči sastanku Malog vijeća. Svi članovi su prijedlog jednoglasno podržali i naglasili da je potrebno da se predmetni sastanak što prije održi, najkasnije do 16.2.2018. Također, predloženo je da taj sastanak bude proširen s našim članstvom koje želi nazočiti istom. Ključno pitanje sastanka bi bile naše financije te potpisivanje Kolektivnog ugovora.

Pročitano je i pristiglo Rješenje o izrečenim mjerama i radnjama te rokovima za njihovo izvršenje, koje je stiglo iz Ministarstva, Osnovnoj školi Vladimira Pavlovića Čapljina u kojem se nalaže da se stave van snage Odluke školskog odbora gdje se odjeli dijele, čime je dokazano da se i s tim štetio proračun.

Povjerenica škole iz Čitluka, Antonija Zovko, pročitala je pismo članova sindikata škole u kojem se spominje nezadovoljstvo zbog nepotpisivanja Kolektivnog ugovora, Pedagoških standarda i normativa i tužbe te da izrazila namjeru stupanja u štrajk.

Donesena je Odluka da se nikakva materijalna izdavanja neće vršiti dok se ne dobiju upute na koji način će sindikat raditi.

Prijedlog sindikalnog povjerenika, Milana Topića iz Rame, je štrajk upozorenja.

Sindikalna povjerenica iz Osnovne škole Bijakovići, kazala je da su članovi iz njezine škole iskazali veliko nezadovoljstvo te da su i oni za štrajk.

Rečeno je da se bez povećanja plaće od 10% na neće potpisati Kolektivni ugovor.

Neće se poduzimati sindikalne aktivnosti do 16. 2. 2018. godine dok se ne obavi sastanak s premijerom.

 

Ad. 3.

U Kolektivnom ugovoru, u članku u kojem se spominje sistematski pregled, te da je poslodavac dužan svako 3 godine osigurati novac za isti, ministar je zatražio izmjenu tako da stoji da će se sistematski pregledi održati ukoliko Vlada bude imala novčana sredstva. Sve ostalo je dogovoreno s izuzetkom plaća i koeficijenta o čemu će se pregovarati s Vladom.

 

Ad.4.

Članove je zanimalo što je sa suglasnostima koje se daju na 60 dana, te kad će se dati suglasnosti za raspisivanje natječaja? Iznesena je problematika porodiljinih odsustava koja se isplaćuju u iznosu od 80% od ukupne plaće. Sindikalna povjerenica iz škole Ilije Jakovljevića iznijela je problem oko davanja suglasnosti za zamjene kod bolovanja. Kod te problematike, zamjena za bolovanje, ministar je kazao da se može dati i usmena suglasnost dok ne stigne pismena da ne bi trpio nastavni proces.

Sastanak je zaključen u 19:45.

Zapisničar

Anita Ristić

Komentari su zatvoreni.