Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Produžen rok primjene kolektivnog ugovora

vlada_fbih

Vlada Federacije BiH je, nakon konzultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2. ožujka, danas produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivana od 15.3.2016. godine.

 

Komentari su zatvoreni.