Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Povjerenstvo za zbrinjavanje ”tehnološkog viška” i ove godine odradilo odličan posao

slavko-laus-prosinac

Iako su odavno počeli godišnji odmori i velike su vrućine Sindikat učitelja U HNŽ-u, poglavito njegovo vodstvo, ne miruje. Zašto?  Zato što je, prema organizacionoj shemi /pripremi za šk. 2016./2017. godinu, za tehnološki višak prijavljeno ukupno 100 djelatnika iz osnovnih škola koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu u HNŽ-u. Nakon analize pristiglih podataka uočeno je niz  djelatnika koji su se u tablicama pojavljivali više puta, budući da neki djelatnici radili u više škola. Daljnjom analizom podataka u tablicama tehnološkog viška uočeno je da su u tablicama navedeni i djelatnici koji predaju nastavni predmet Vjeronauk čiji status ovo Povjerenstvo ne rješava. Konačan broj prijavljenih djelatnika koje je potrebno zbrinuti kao tehnološki višak  je 88.

Nakon što se utvrdio konačan broj djelatnika pristupilo se obradi podataka i kreiranju rang listi za svaki nastavni predmet (za učitelje predmetne nastave) te rang liste za učitelje razredne nastave.

Pri izradi rang listi Povjerenstvo za zbrinjavanje tehnološkog viška koristilo je Kriterije za utvrđivanje liste viška uposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim školama sa prioritetima rješavanja na području HNŽ-a.

Prema navedenim Kriterijima boduje se:

  • Stupanj stručne spreme
  • Zvanje u procesu nastave
  • Radni staž
  • Sudjelovanje u vojnim formacijama i CZ
  • Ocjena od strane ravnatelja škole

 

Nakon što su kreirane rang liste za sve nastavne predmete djelatnici su raspoređeni sukladno mogućnostima i potrebama škola vodeći pri tomu računa da svaki djelatnik bude raspoređen na njemu najbliže upražnjeno radno mjesto, tj. mjesto koje je najbliže njegovoj matičnoj školi.

Povjerenstvo u čijem su sastavu, pored predstavnika ministarstva i ravnatelja, i predstavnici ”našeg” sindikata obavilo je naporan posao kako bi u najvećoj mogućoj mjeri umanjilo tehnološki višak.

Uskoro tablični pregled djelatnika zbrinutih radom ovog Povjerenstva.

 

 

Komentari su zatvoreni.