Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Opći Kolektivni Ugovor za teritoriju Federacije BiH u PDF formatu

clip_image001

Potpisani kolektivni Ugovor za teritoriju Federacije BiH će se Odlukom Ministarstva za rad i socijalnu politiku, a na osnovu zaključka sa Ekonomsko socijalnog vijeća proširiti na sve poslodavce na teritoriju Federacije BIH.
Njegova važnost ogleda se u odredbi ograničenog trajanja od 12 mjeseci i to je dovoljan period da se pokaže da li je primjenljiv u praksi.
Tekst potpisanog Općeg kolektivnog ugovora možete preuzeti u PDF formatu ovdje.

Komentari su zatvoreni.