Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Obračun plaće

neto

Obračun plaće za djelatnike u osnovnom obrazovanju u HNŽ-u.

Po važećim propisima, posebice ODLUKOM o utvrđivanju osnovice i koeficijenata za plaće u osnovnim školama na području Hercegovačko-neretvanske županije, Broj:01-1-02-127/09 ( Mostar, 27.1.2009.), osnovica za obračun plaća iznosi 60% prosječne neto plaće isplaćene po zaposleniku u FBiH u protekla tri mjeseca, a po posljednjem objavljenom podatku federalnog Zavoda za statistiku.

Nadalje se tako izračunata osnovica množi sa koeficijentima (od 1,06 do 2,32) i dodatcima kao što je radno iskustvo.

U zadnjih nekoliko godina Vlada HNŽ-a je na svojim sjednicama utvrđivala visinu osnovice od 477 KM.

Što to znači?

Npr. po zadnjim podatcima federalnog Zavoda za statistiku prosječna neto plaća, XI. mj. 2016. – I. mj. 2017. iznosi 857 KM. Prema spomenutoj odluci osnovica, 60 % od 857, bi trebala biti 514,2 KM, a ne 477 KM. Ovome valja pridodati kako se novim Zakonom o radu povećala minimalna plaća u FBiH i realno je očekivati kako će prosječna neto plaća u Federaciji BiH rasti još izvjesno vrijeme.

Sindikat učitelja u HNŽ-u s pravom očekuje ispravku ovih nepravilnosti i razmatra sva legalna sredstva kako bi svi djelatnici u osnovnom obrazovanju u HNŽ-u konačno dobili zasluženi status.

Komentari su zatvoreni.