Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Izborna skupština Sindikata učitelja HNŽ-a

Bez naslova

Izborna skupština Sindikata učitelja HNŽ-a održana je 13. listopada 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Treće osnovne škole.

Otvaranje Skupštine i prijedlog Dnevnog reda:

Dnevni red:

1.    Raspuštanje tijela Skupštine i Odluke o prestanku manadata ranijim delegatima u Skupštini sindikata HNŽ-a

2.   Izbor novih radnih tijela u Skupštini

a) Radno predsjedništvo

b) Povjerenstvo za vjerodajnice

c) Zapisničar i ovjerovitelj zapisnika

3.   Utvrđivanje kvoruma i verifikacija mandata novih delegata Skupštine

4.  Pozdrav gostiju

5.  Izvješće o radu

a) Predsjednika (rasprava, usvajanje)

b) Računovođe – financijsko izvješće (rasprava, usvajanje)

 1. Izbori:

a) Nadzornog odbora (tri člana)

b) Sud časti (pet članova)

c) Tajnik

d) Predsjednik

7.  Razno

8.  Druženje s gostima

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

IMG_20181013_111239

Ad1. Skupština je raspustila sva tijela upravljanja koja su izabrana na 4. izbornoj Skupštini i donijela odluku o prestanku važenja mandata ranijim delegatima u Skupštini.

Ad 2. a) U Radno predsjedništvo Skupštine izabrani su :

Predsjednik Slavko Lauš

Delegati Sandra Drmać, Jasna Ćorić i Anita Ristić.

 1. b) Za predsjednika Povjerenstva za vjerodajnice izabran je Andrija Merdžo, a članovi su Renata Barbarić i Zoran Matuško.
 2. c) Za zapisničara Marina Galić i ovjerovitelja zapisnika Denis Turk.

Ad 3. Povjerenstvo za vjerodajnice je utvrdilo da Skupštini nazoči 36 članova čime je zadovoljen kvorum, a Skupština je donijela Odluku o verificiranju mandata novim delegatima.

Ad 4. Skupštini se kratko obratio gospodin Omer Tipura, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja HNK. U svom obraćanju govorio je o odličnoj suradnju dva Sindikata osnovnog obrazovanja u proteklom periodu od njegovog preuzimanja dužnosti predsjednika, o suradnji u pregovorima za Kolektivni ugovor i istaknuo nemjerljiv doprinos gospodina Slavka Lauša u tim pregovorima.

Ad 5. a)Skupštini se obratio gospodin Slavko Lauš i podnio izvješće.

Osvrćući se na rad u protekle četiri godine pa i šire ako se upustimo u analizu rada Sindikata vidjet ćemo da je Sindikat dosta toga dobrog napravio. Nažalost to se malo prepoznaje u našem članstvu. Jedina stvar koja je bitna je kolika je plaća, odnosno kakav je materijalni položaj prosvjetara. Slažem se da je to najvažnije, ali i druge stvari su jako bitne pa ću ih pobrojati, a vi procijenite je li to isto tako vrijedno.

Ključna rečenica koja je stajala u Kolektivnom ugovoru da smo po pravima izjednačeni s državnim službenicima dala nam je osnovu da pokrenemo i dobijemo tužbu. Svi znamo kako je to teško išlo, išli samo od škole do škole, uvjeravali članstvo da moramo pokrenuti tužbu i nailazili smo na strašan otpor od samog članstva, politike, ravnatelja. Sve smo to izdržali i prvi u Županiji pokrećemo tužbu. O ishodima tužbi ne želim govoriti, sve je već rečeno.

Zbrinjavanje tehnološkog viška i nadopune norme – koliko smo to usavršili pokazuju činjenice da svake godine oko 80 djelatnika zbrinjavamo, da nitko nije ostao bez jednog sata. To nije jednostavno i niste ni svjesni koliko se truda, snage, rada, argumenata ugradi da sve naše kolege dobiju ono što im pripada. Samo malo razmislite da nemamo program o zbrinjavanju gdje bi bili svi ovi ljudi koji su izgubili svoju normu i koliko bi ih bilo zbrinuto, ja tvrdima da ih više od 50% ne bi bilo zbrinuto, posebno nadopuna norme. Koliko je to ozbiljno pitanje vidimo ovih dana na izmjeni programa zbrinjavanja, a vi ćete dobiti radni materijal gdje ćete moći dati svoje prijedloge, sugestije.

Obilježavanju Dana učitelja dali smo poseban doprinos, jer smo mišljenja da učiteljski poziv zaslužuje značajnije mjesto u društvu, da učiteljski poziv treba afirmirati kroz posebne aktivnosti i da taj dan treba posvetiti upravo učitelju.

U proteklom periodu vodilo se računa i o prijemu djelatnika na neodređeno vrijeme, naravno tamo gdje su zadovoljeni uvjeti tako da je primljeno 130 djelatnika na neodređeno vrijeme.

Pedagoški standardi su u izradi tako da su se svake školske godine organizacijske sheme prilagođavale potrebama škola.

Kolektivni ugovor je potpisan i on nam daje mogućnost ostvarivanja svojih prava.

Nakon izlaganja predsjednika gospodin Pavao Milić govorio je pregovorima i o samom Kolektivnom ugovoru. Rekao je da su pregovori protekli u jednom korektnom ozračju, da smo nakon deset godina dobili povećanje plaće i da trebamo nastaviti razgovor o poboljšanju položaja prosvjetnih djelatnika.

Izvješće predsjednika je prihvaćeno i jednoglasno usvojeno.

 1. b) Računovotkinja je podnijela financijsko izvješće u kojem je iznijela podatke o utrošenim sredstvima i o mišljenju financijske policije nakon izvršenog uvida u dokumentaciju.

Izvješće računovotkinje je prihvaćeno i jednoglasno usvojeno.

Ad6. a) Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

 1. Viktor Zovko – predsjednik
 2. Lucijana Pehar – član
 3. Arijana Šutalo – član

b) Za članove Suda časti izabrani su:

 1. Pavle Milić
 2. Dejvid Jurić
 3. Muamer Ćišić
 4. Dunja Artuković-Tadić
 5. Zora Martić

c) Za tajnika je jednoglasno izabrana Anita Ristić, jedini kandidat, a za predsjednika s 35 glasova za i 1 glas suzdržan izabran je Slavko Lauš, također jedini kandidat.

Ad7. Skupština je donijela odluku da se pristupi izradi novog Statuta koji mora biti usklađen sa Zakonom o udrugama i fondacijama F BiH i odluku o izmjeni sindikalne članarine, tako da će se za Središnjicu izdvajati 20%, a za Podružnicu 80% od članarine.

 

Predsjednik je iznio ciljevi sindikata, a to su :

 • Izjednačavanje plaće
 • Promjena postojeće odluke o plaćanju prijevoza
 • Rad koordinacije sindikata osnovnog obrazovanja na razini F BiH.

Ad8. Druženje gostiju i delagata.

 

 

Komentari su zatvoreni.