Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini u FBiH

ucionica2

U školskoj 2017./2018. godini u prve razrede osnovnih škola na podučju Hercegovačko-neretvanske županije došlo je do smanjenja broja učenika. Prema ‘’Informaciji o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine’’ koje je u ponedjeljak 25.12.2017. godine objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja, u prvi razred osnovnih škola HNŽ-a upisano je 1.893 učenika, što predstavlja smanjenje za 109 učenika ili 5,44% u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Promatranjem kretanja broja učenika u petogodišnjem periodu, može se uočiti da je broj učenika prvog razreda blago fluktuirao, a u petogodišnjem periodu zabilježeno je smanjenje za 20 učenika ili 1,05%’’. U godini prije polaska u školu, 350 djece ovog uzrasta ili 18% bilo je uključeno u cjelodnevni ili poludnevni program u predškolskim ustanovama, a još 106 djece u pripremne programe koji se realiziraju u tri predškolske ustanove na području županije za djecu koja nisu uključena u redovne programe. Ukupan broj učenika osnovnih škola na području HNŽ-a u školskoj 2017/18. godini je 17.422.

U prvi razred srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kako stoji u Informaciji, upisano je 1.849 učenika u školskoj 2017/18. godini, što je manje za 689 učenika ili 27,15% od planiranog broja. U odnosu na prethodnu školsku godinu upisan je 441 učenik manje, što čini postotno smanjenje od 19,26%. Ukupan broj učenika srednjih škola u školskoj 2017/18. godini u Hercegovačko-neretvanskoj županiji je 7.796.

Prema preporukama koje navode u Informaciji ”potrebno je svoj djeci predškolskog uzrasta osigurati mogućnosti da budu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu” te voditi sustavne evidencije o upisu i kretanju učenika u osnovnim školama. U istome stoji da općine i županije svake godine u svojim proračunima trebaju osigurati dovoljno sredstava za osiguranje besplatnog prijevoza učenicima osnovnih škola, te za sufinanciranje nabavke besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike u skladu s županijskim propisima. Među preporukama se navodi i da ”s obzirom na kontinuiran trend smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i neminovne posljedice viška prosvjetnog kadra, predlažemo da se viškovi kadra ne rješavaju kreiranjem odjeljenja sa manjim brojem učenika nego što je propisano važećim pedagoškim standardima i normativima, nego da se ovaj kadar uključi u programe edukacije i pripreme za rad u inkluzivnom obrazovanju u vidu asistenata u nastavi”.

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine je informativno-analitički dokument Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, čija je izrada planirana Programom rada Ministarstva za 2017. godinu. Cilj izrade Informacije o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2017/18. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine je praćenje broja upisanih učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola i ukupnog broja učenika u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine i po županijama, te usporedno prikazivanje prikupljenih podataka u odnosu na četiri prethodne školske godine radi praćenja trenda povećanja, odnosno smanjenja broja učenika u petogodišnjem periodu.

Komentari su zatvoreni.