Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Gdje su najviše, a gdje najmanje plaće?

neto plaća

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za ožujak 2016. godine, u Federaciji BiH, iznosi 845 KM. Gdje su najviše, a gdje najmanje plaće? Od podataka iz Federalnog statističkog zavoda priredili smo popis neto plaća po sektorima, od najvećih do najmanjih.

Statistički sektor / prosječna neto plaća u FBiH 3/2016 u KM

 1. Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija / 1,640
 1. Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja /1,407
 1. Informacije i komunikacije / 1,295
 1. Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje / 1,229
 1. Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite / 1,067
 1. Ostale uslužne djelatnosti / 1,024
 1. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti / 965
 1. Vađenje ruda i kamena / 940
 1. Obrazovanje / 847
 1. Prijevoz i skladištenje / 846
 1. Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov / 842
 1. Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te sanacije okoliša / 828
 1. Poslovanje nekretninama / 788
 1. Umjetnost, zabava i rekreacija / 634
 1. Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala / 597
 1. Prerađivačka industrija / 591
 1. Građevinarstvo / 533
 1. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti / 533
 1. Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) / 502

Komentari su zatvoreni.