Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Archives for Tag: federacija

Produžen rok primjene Kolektivnog ugovora

vlada_fbih

Vlada Federacije BiH je, nakon konsultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2. ožujka, danas produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivana od 15. ožujka 2016. godine.