Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Čuvajte i dalje ”Radne knjižice”

radna-knjizica

U skladu s člankom 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), odredbe čl. 163.-165., koje su se odnosile na radnu knjižicu, prestaju vrijediti zaključno s 30.06.2016. godine, te su poslodavci dužni radniku vratiti radnu knjižicu, najkasnije 31.08.2016. godine. Radne knjižice koje su prestale vrijediti u skladu s navedenom odredbom Zakona o radu i dalje zadržavaju svojstvo javne isprave. Prije vraćanja radne knjižice radniku, ovlaštena osoba poslodavca dužna je precrtati sve nepopunjene rubrike, uz pečat i potpis ovlaštene osobe.

Radna knjižica koju je poslodavac vratio radniku na način propisan člankom 176. Zakona o radu je javna isprava koja će se i nadalje koristiti u svrhu dokazivanja podataka koji se u njoj nalaze.

Radnik se može koristiti s vraćenom radnom knjižicom i nakon 01.07.2016. godine, u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti – priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Komentari su zatvoreni.