Sindikat učitelja

www.sindikatuciteljahnz.org


Analiza rada Povjerenstva za zbrinjavanje ”tehnološkog viška”

No-1 sindikat

Povjerenstvo u čijem su sastavu, pored predstavnika ministarstva i ravnatelja, i predstavnici ”našeg” sindikata obavilo je naporan posao kako bi u najvećoj mogućoj mjeri umanjilo tehnološki višak.

Pri izradi rang listi Povjerenstvo za zbrinjavanje tehnološkog viška koristilo je Kriterije za utvrđivanje liste viška uposlenika za čijim radom je prestala potreba u osnovnim školama sa prioritetima rješavanja na području HNŽ-a.

Prema navedenim Kriterijima boduje se:

  • Stupanj stručne spreme
  • Zvanje u procesu nastave
  • Radni staž
  • Sudjelovanje u vojnim formacijama i CZ
  • Ocjena od strane ravnatelja škole

Nakon što su kreirane rang liste za sve nastavne predmete djelatnici su raspoređeni sukladno mogućnostima i potrebama škola vodeći pri tomu računa da svaki djelatnik bude raspoređen na njemu najbliže upražnjeno radno mjesto, tj. mjesto koje je najbliže njegovoj matičnoj školi. Ovim putem je zbrinuto 55 djelatnika iz osnovnih škola koji rade po hrvatskom nastavnom planu i procesu.

Kako bi usporedili rad ovoga Povjerenstva prisjetit ćemo se jednog slučaja  od prije par godina iz Makarske odnosno susjedne Republike Hrvatske.

Učiteljica tehnološki višak jer je neudana

Samo tjedan dana prije početka nove školske godine u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića u Makarskoj odvijala se dramatična borba za radno mjesto. Učiteljica 3.c razreda Maja Erceg proglašena je tehnološkim viškom, a o svojoj odluci obavijestio ju je sam ravnatelj Nikola Andačić. Naime, na listi kriterija za otkaz, najviše bodova nosio je onaj koji se odnosi na bračni status i broj djece, a ka ko je Maja Erceg neudana, usprkos više od 20 godina radnog staža i još pet godina na zamjenama, skočila je na nepopularno prvo mjesto na listi otkaza, piše Makarska kronika.
U ovom slučaju, Makarska – RH,  kriterije propisuje nadležno Ministarstvo uzimajući u obzir godine ukupnog staža, godine staža u struci, godine života i kriterij uzdržavanih osoba, ali bodovanje svakog od navedenih kriterija ostavljeno je na volju i ovlasti ravnatelja škole.

Analiza
U slučaju ”makarske učiteljice”, tj. učiteljice sa preko 20 godina staža u nastavi, po ”našim kriterijima” bio bi primijenjen Članak V. koji jasno kaše ‘‘Uposlenici koji imaju najmanje 20 godina rada u obrazovanju, bez postupka bodovanja, stavljaju se na prvo mjesto Liste za zbrinjavanje. Utjecaj jedne osobe, ravnatelja ili nekog drugog, u našim kriterijima je minimaliziran. Sindikat učitelja,  na svojim sjednicama, uvijek iznova analizira kriterije i često daje nove prijedloge za poboljšanje istih bez obzira što su oni, a vidljivo u ovoj usporedbi sa Republikom Hrvatskom, dosta bolji od nama znanih u okruženju.

S toga možemo zaključiti kako je Povjerenstvo za zbrinjavanje ”tehnološkog viška” i ove godine odradilo odličan posao.

Komentari su zatvoreni.